Nee, helaas niet. Soms laten de huidige statuten een wijziging niet toe. In dat geval is gerechtelijke tussenkomst nodig.