Ja, tenzij u een onherroepelijke volmacht hebt verstrekt. Is uw volmacht niet onherroepelijk? Dan kunt u die intrekken door een schriftelijke verklaring bij de notaris af te leggen.