Nee, een testament is alleen rechtsgeldig als het door een notaris is opgesteld en ondertekend. Maar u kunt uw opzet en wensen wel meenemen naar ons kantoor.