Als uw stichting een ideëel of maatschappelijk doel nastreeft, kunt u vaak een ANBI-status aanvragen voor fiscale voordelen.