U aanvaardt een nalatenschap zuiver door hier een verklaring over af te leggen bij de notaris. Maar ook door uw handelen, zoals het in bezitnemen van voorwerpen uit de nalatenschap. Dus neemt u iets mee van de overledene? Dan heeft u dus (misschien onbewust) de nalatenschap zuiver aanvaardt – met alle gevolgen van dien.