Zonder levenstestament kan het gebeuren dat uw wensen anders worden ingevuld – en dat de rechter een bewindvoerder, mentor of curator aanwijst om beslissingen namens u te nemen. De door de rechter aangewezen bewindvoerder, mentor of curator is bovendien niet altijd uw partner of kind.