Een ontbindende voorwaarde is een clausule in de koopovereenkomst. Deze geeft u de kans om de koop te annuleren onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u als koper de financiering niet rond krijgt.