Bij een huwelijk heeft u automatisch bepaalde rechten en plichten op het gebied van erfrecht. In een samenlevingscontract niet. Dan moet u zelf uw rechten en plichten formuleren in het contract en in uw testament.