Een legaat is een bepaling in uw testament: u laat bijvoorbeeld een goed of som geld na aan een persoon of instelling. Een erfstelling is breder. Daarmee bepaalt u wie uw algemene erfgenamen zijn.