Het besluit om de statuten te wijzigen wordt doorgaans genomen door het bestuur van de stichting. Bij de vereniging wordt het besluit om de statuten te wijzigen doorgaans genomen door de algemene vergadering van de leden; bij een bv door de algemene vergadering van de aandeelhouders.