Vitaris_LR_7982
Samenleven

U wilt een opstellen – een uitstekende manier om zaken te regelen.

Wat is een notariële volmacht?

Een notariële volmacht is een juridisch document waarmee u een ander het recht geeft om in uw naam te handelen. Iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld uw partner of een kind. Soms kan dat ook een medewerker van de notaris zijn, bijvoorbeeld bij de levering van een woning. Dankzij de notariële volmacht kan de ander financiële zaken voor u afhandelen, bijvoorbeeld als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen of vanwege verblijf in het buitenland. De gevolmachtigde kan dan bijvoorbeeld financiële zaken afhandelen, zoals het verkopen en overdragen van uw woning. Wat u maar wenst.

Voordelen van een notariële volmacht

1. Veiligheid
Een notariële volmacht wordt gecontroleerd en geregistreerd door een notaris. Dit biedt veel meer zekerheid dan een onderhandse volmacht.

2. Direct
Uw gevolmachtigde kan direct gebruik maken van de volmacht – zodra dat nodig is. Zonder volmacht kan de verkoop en overdracht van uw woning vertraging oplopen als u bijvoorbeeld in het buitenland verblijft. Of uw dierbaren moeten eerst een procedure tot onderbewindstelling starten bij de rechter als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen; een proces dat weken duurt.

Hoe regel ik een notariële volmacht?

1. Informatiegesprek
Tijdens een persoonlijk gesprek op ons kantoor gaan we dieper in op de verschillende soorten volmachten en waarvoor ze gebruikt kunnen worden.

2. Opmaak van de volmacht
Na overeenstemming stelt de notaris de notariële volmacht voor u op, uiteraard compleet met alle benodigde clausules.

3. Ondertekening en registratie
De notariële volmacht wordt nogmaals uitgelegd en ondertekend. De notaris zorgt voor de officiële registratie, zodat alles wettelijk in orde is.

Waarom kiezen voor een notariële volmacht?

Stel u eens voor: u kunt (tijdelijk) uw zaken niet regelen. Uw dierbaren lopen vast in een ingewikkeld juridisch proces. Dat kunt u voorkomen met een notariële volmacht. U legt uw wensen officieel vast en maakt het zo iedereen een stuk makkelijker. Een slimme zet voor nu én later.

Maak uw juridische zaken eenvoudiger voor uzelf en uw dierbaren. We helpen u graag met uw notariële volmacht. Neem contact met ons op.

Bij welk rechtsgebied kunnen we u helpen?

Samenleven

Of u nu ja zegt tegen trouwen, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract: zorg dat u uw besluit juridisch goed regelt. Maak duidelijke afspraken. Scheiden? Wij staan u bij. Overweegt u een notariële volmacht of een levenstestament? Kies voor zekerheid en laat u deskundig adviseren.

Wonen

Een nieuw huis kopen of uw huidige woning verkopen is een grote stap. Kies voor een gefundeerd en professioneel advies. De meeste mensen sluiten een een hypotheeklening af om de aankoop van een huis te financieren. U ook? Dan is het vaak verplicht om een hypotheekakte op te laten maken.

Erven & Schenken

U krijgt een erfenis. Zorg dat u de gevolgen begrijpt, want u moet beslissen of u deze aanvaardt of verwerpt. Uw nabestaanden goed achterlaten? Leg uw laatste wensen vast in een testament. U kunt ook bij leven schenken aan kinderen of kleinkinderen. Optimaliseer erf- en schenkbelasting en kies voor een zorgeloze estate planning. Eerlijk advies maakt het verschil.

Ondernemen

U start een eigen onderneming. Kiest u voor een bv of een eenmanszaak? Of u wilt maatschappelijk actief zijn en twijfelt tussen een stichting en een vereniging. Laat ons meedenken, ontzorgen en u wijzen op (fiscale) verschillen. Ook als u specifieke zakelijke behoeften heeft, zoals aandelen overdragen, uw organisatie herstructureren of de statuten wijzigen.