Vitaris_LR_8323
Ondernemen

U wilt een – wat een mooi streven! Maar waar moet u aan denken?

Oprichten van een stichting of vereniging

U bent niet uit op het uitkeren van winst, maar wilt uw zaken wél goed geregeld hebben. Het oprichten van een stichting of vereniging is een uitstekende manier om een maatschappelijk doel, hobby, passie of overtuiging te realiseren. Een stichting en een vereniging zijn twee verschillende rechtsvormen met elk eigen voordelen. Lees verder om te ontdekken welke rechtsvorm het beste bij uw doel past.

Kies de juiste rechtsvorm voor uw doel

Een stichting is een goede keuze als u een maatschappelijk of ideëel doel nastreeft. U blijft vrij flexibel in uw besluitvorming en bestuurders zijn meestal niet persoonlijk aansprakelijk. Elke rechtsvorm heeft eigen kenmerken.

Stichting

 • Bestuursstructuur: Geen leden, meestal alleen een bestuur;
 • Besluitvorming: Flexibel, omdat er geen leden zijn die inspraak hebben;
 • Aansprakelijkheid: Bestuurders kunnen in sommige gevallen persoonlijk aansprakelijk zijn;
 • Fiscale voordelen: Mogelijkheid tot ANBI-status, wat extra fiscale voordelen kan bieden;
 • Doel: Vaak maatschappelijk of ideëel;
 • Notariële akte: altijd vereist voor het oprichten van de stichting en het vastleggen van de statuten

Vereniging

 • Bestuursstructuur: Zowel een bestuur als leden;
 • Besluitvorming: Democratischer, leden hebben inspraak en stemrecht;
 • Aansprakelijkheid: Bestuurders kunnen in sommige gevallen persoonlijk aansprakelijk zijn;
 • Fiscale voordelen: Minder mogelijkheden in vergelijking met een stichting;
 • Doel: Kan variëren van sportvereniging en recreatieve verenigingen, tot maatschappelijke doelen;
 • Notariële akte: niet altijd vereist

Statuten en organisatie

Bij het oprichten van een stichting en vaak ook bij het oprichten van een vereniging worden statuten opgesteld. Statuten zijn de regels voor de interne organisatie. Optioneel kunnen er aanvullende organen zoals een Raad van Toezicht of een Raad van Advies worden ingesteld. Wij stellen deze statuten graag op, en kunnen uiteraard ook meedenken en adviseren over de beste organisatiestructuur voor uw stichting of vereniging.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Streeft uw stichting een ideëel doel na? Dan kan het fiscaal interessant zijn om een ANBI-status aan te vragen bij het ANBI-loket van de Belastingdienst. Hiervoor zijn wel specifieke bepalingen nodig in de statuten, dus het is goed om hier op voorhand over na te denken.

Notariële akte is (niet) altijd nodig

Gaat u een stichting of vereniging oprichten? Dan heeft u voor een stichting altijd een notariële akte nodig. Deze is namelijk wettelijk vereist. Voor een vereniging kunt u wel of niet kiezen voor een notariële akte. Kiest u wel voor een notariële akte? Dan zorgt de notaris uiteraard dat deze voldoet aan alle wettelijke eisen. Maar wij staan u ook graag bij met advies voor het uitwerken van uw plannen.

Kiezen voor een stichting of vereniging

De keuze voor een stichting of vereniging is een keuze voor zekerheid. En dat verdient uw doel natuurlijk. Wij ondersteunen u graag bij uw streven.

Klaar om uw maatschappelijke doel te realiseren? Neem dan contact met ons op.

Bij welk rechtsgebied kunnen we u helpen?

Samenleven

Of u nu ja zegt tegen trouwen, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract: zorg dat u uw besluit juridisch goed regelt. Maak duidelijke afspraken. Scheiden? Wij staan u bij. Overweegt u een notariële volmacht of een levenstestament? Kies voor zekerheid en laat u deskundig adviseren.

Wonen

Een nieuw huis kopen of uw huidige woning verkopen is een grote stap. Kies voor een gefundeerd en professioneel advies. De meeste mensen sluiten een een hypotheeklening af om de aankoop van een huis te financieren. U ook? Dan is het vaak verplicht om een hypotheekakte op te laten maken.

Erven & Schenken

U krijgt een erfenis. Zorg dat u de gevolgen begrijpt, want u moet beslissen of u deze aanvaardt of verwerpt. Uw nabestaanden goed achterlaten? Leg uw laatste wensen vast in een testament. U kunt ook bij leven schenken aan kinderen of kleinkinderen. Optimaliseer erf- en schenkbelasting en kies voor een zorgeloze estate planning. Eerlijk advies maakt het verschil.

Ondernemen

U start een eigen onderneming. Kiest u voor een bv of een eenmanszaak? Of u wilt maatschappelijk actief zijn en twijfelt tussen een stichting en een vereniging. Laat ons meedenken, ontzorgen en u wijzen op (fiscale) verschillen. Ook als u specifieke zakelijke behoeften heeft, zoals aandelen overdragen, uw organisatie herstructureren of de statuten wijzigen.